Welcome
 
Force One Netherlands

Therapy (for Eng scroll down)

Therapie is progressie


Je denkt het leven onder controle te hebben maar voelt dat er zwakke schakels in het geheel zijn. Soms vraag je af wat beter kan, waar je krachten liggen of welke wegen het beste voor je zijn.


Alles begint met en in je lichaam. Door het werken met je lichaam stuur je de geest en dit geld even sterk naar de andere kant. Jij zit aan het stuur van beiden.
Samen zoeken we de mogelijkheden die zowel je lichaam als geest bieden. 

Ieder mens heeft een eigen gebruiksaanwijzing alleen is de gebruiksaanwijzing nooit geleverd. Onze taak is de gebruiksaanwijzing samen te stellen zodat jij het maximale uit lichaam en geest kan halen.


Therapie is samenwerking, jouw richting is bepalend. We zijn vooral praktijk gericht waarbij de geestelijke waarden onderzocht worden. Er zullen altijd een aantal standaard zaken passeren zoals;
• Discipline
• Continuïteit
• Doorzettingsvermogen
• Planning
• Onderhoud en herstel

Maak een afspraak voor een intake en laten we er samen voor gaan. De kosten van de intake krijg je retour op het moment dat je sessies boekt.

Therapy is progression


You think to have life under control, but feel that there are weak links? Sometimes you wonder what could be improved, where your strengths lie or which roads are best for you.


Everything starts with and in your body. By working with your body you control the mind and this equally counts to the other side. You are at the stirring wheel of both.


Together we look for the possibilities that both, your body and mind, offer. Every person has their own manual, but the manual has never been delivered. Our task is to compile the instructions for use so that you can get the most out of body and mind.


Therapy is cooperation, your direction is decisive. We are mainly practice-oriented in which the spiritual values are examined. There is always a number of standard issues such as;
• Discipline
• Continuity
• Perseverance
• Schedule
• Maintenance and repair

Make an appointment for an intake and let's go for it together. The costs of the intake is refunded when you book sessions.


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
LinkedIn